Product Development

Norwegian, Swedish, C#, Dutch, Python, English, Kotlin, Lithuanian, Rust, Latvian, Go, Danish, Java, Polish, Ruby, Finnish, TypeScript.

Vilka roller finns här?

Inom Product Development finns flera olika yrkesroller, inte bara för de som gillar kod. Här finns roller som Business Analyst, Software Developer, UX-designer, Technical Writer och Infrastructure Engineer.

Cecilia
Wall Lööv

Business Analyst

" För att vi ska kunna må bra och prestera på jobbet gäller det att tycka om det vi gör och känna att våra arbetsuppgifter är meningsfulla.

Maurice
Eppenga

Product Business Analyst

" Här får man uppleva olika kulturer och jobbar mest på distans. Man ges mycket flexibilitet och självständighet att utföra sitt arbete.